Մխիթար Աբբահայր «Խրատ Քարոզչաց»

«Վարժարաններու եւ վանատուներու մէջ բնակող միաբանները կրօնաւորական Հասարակութիւն մը կը կազմեն, որպէս առաջնորդ ունենալով տեղական Մեծաւորը, անուանուած Ընհանրական Աբբահօրմէ»։

«Զի զընկերն քո լաւագոյն համարիցիս քան զքեզ, ոչ միայն ի սրտի, այլ եւ ի բանս քո»։

«Ջանալ ըմբռնել եղբայրակիցը, վեհանձնօրէն գերազանցելով անհասկացողութիւնները, ներելով ու ծածկելով ամէն սխալ»:

«Միաբանութեանս բարգաւաճումին եւ զարգացման նպատակով, Ընհանրական Աբբահայրը, իր վեցամեայ պաշտօնավարութեան ընթացքին, անձամբ պէտք է այցելէ Միաբանութեանս բոլոր կեդրոնները»:

«Ընդհանրական Աբբահայրը, որպէսզի կարենայ լաւագոյն կերպով ղեկավարել Միաբանութիւնը, թող առիթներ ստեղծէ միաբաններէն իւրաքանչիւրին հետ անձամբ հանդիպելու. խօսակցի անոնց հետ, քաջալերէ, հայրաբար առաջնորդէ, այնպէս որ բոլորն ալ զգան՝ թէ կը պատկանին մէկ ու միակ  ընտանիքի մը»։

«Յատուկ ուշադրութիւն դարձուի հիւանդներուն եւ տարեցներուն, ապահովելով անոնց վիճակին հարկաւոր ամէն միջոց»։

«Միաբանութեանս Կրթական Կեդրոններու կամ Վարժարաններու Տնօրէնները պարտաւոր են կանոնաւոր կապեր հաստատել ուսումներու եւ կոչումներու գիծով Աբբայական Փոխանորդին հետ։ Պէտք է անոր եռամսեայ գրաւոր հաշուետուութիւն ուղարկեն իրենց պատասխանատուութեան յանձնուած կեդրոնի վիճակին եւ գործունէութիւններուն մասին»:

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s